Dr Miloš Jesenský
BOGOWIE ATOMOWYCH WOJEN
czyli nowe spojrzenie na historie ludzkości

obszerne fragmenty w tłumaczeniu Witolda Baranowicza © Jordanów 1998-2001