NIE TYLKO DLA ORŁÓW

Każdy żołnierz może robić wszystko i zapewne wszystko zrobi, by uniknąć uciążliwości służby wojskowej. W każdej jednostce tuż po wcieleniu ogłasza się w rozkazie dziennym wykaz żołnierzy chorych i ułomnych (prawdziwych i symulantów), którzy są zwolnieni z wykonywania określonych zadań (np. nie może jeść w masce przeciwgazowej. ;-)

Większość dowódców wierzy w to, co pisze się w rozkazie dziennym, ale niektórzy są bardziej dociekliwi. Okazać się bowiem może, że żołnierza należy zwolnić ze strzelań na mocy § 90. Dowódcy starają się sprawdzać (oczywiście "z dozą delikatności i wrażliwości") czy wpisane paragrafy odpowiadają prawdzie. Przykładowo § 2 pkt 7 może oznaczać niewinną żmijkę, wytatuowaną w miejscu gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, ale już kropka pod okiem oznaczać może kłopoty dla wszystkich.

Poniżej zamieszczam wykaz tych znaczków, które oznaczają na co żołnierz faktycznie choruje lub na co dokonał sprytnej symulacji podczas przyjmowania go w szeregi obrońców Najjaśniejszej. Oparłem się przy tym o załącznik nr 1 do Dz. U. z 1992 r. Nr 57, poz. 278, który nazywa się: Wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej.

Wykaz kategorii zdrowia

A - Zdolny do zasadniczej służby wojskowej
B - Zdolny do zasadniczej służby wojskowej z ograniczeniem
C - Zdolny do zasadniczej służby wojskowej z ograniczeniem
D - Niezdolny do zasadniczej służby wojskowej w okresie pokoju
E - Niezdolny do zasadniczej służby wojskowej
Z - Zdolny do zawodowej służby wojskowej
N - Niezdolny do zawodowej służby wojskowej

Osoby badane przez komisje lekarską dzieli się na cztery grupy:

Grupa I obejmuje:

 • poborowych, ochotników przedpoborowych oraz kobiety poddane obowiązkowi stawienia się do poboru,
 • szeregowych i podoficerów zasadniczej służby wojskowej,
 • żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową,
 • studentów przeznaczonych do odbywania zajęć wojskowych oraz absolwentów szkół wyższych przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego,
 • junaków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz poborowych odbywających służbę zastępczą,
 • żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową.

Grupa II obejmuje:

 • żołnierzy rezerwy.

Grupa III obejmuje:

 • poborowych, ochotników przedpoborowych, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy ubiegających się o przyjęcie do służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych i do służby w Kompanii Reprezentacyjnej WP,
 • żołnierzy pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych w pierwszymi drugim roku nauki (studiów),
 • podoficerów zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, podchorążych odbywających przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzy rezerwy ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej,
 • poborowych i ochotników przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostkach desantowo-szturmowych oraz żołnierzy rezerwy powoływanych do okresowej służby wojskowej lub na ćwiczenia wojskowe w tych jednostkach,
 • żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe w jednostkach desantowo-szturmowych albo przewidzianych do przeniesienia do tych jednostek,
 • żołnierzy pełniących zawodową (okresową) służbę wojskową w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach,
 • małoletnich ubiegających się o przyjęcie na naukę do szkół i orkiestr wojskowych,
 • oficerów, chorążych, podoficerów ubiegających się o skierowanie na kursy i uczelnie wojskowe oraz do służby w jednostkach specjalnych.

Grupa IV obejmuje:

 • żołnierzy pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych w trzecim i dalszych latach nauki (studiów),
 • osoby określone w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.06.1991 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31),
 • żołnierzy zawodowych.

Tu znajdziesz potrzebny opis choroby na podstawie znanego paragrafu.

Rozdział I Budowa ciała § 1
Rozdział II Skóra, tkanka podskórna § 2 - § 5
Rozdział III Czaszka § 6
Rozdział IV Narząd wzroku § 7 - § 14
Rozdział V Narząd słuchu § 15 - § 21
Rozdział VI Jama ustna § 22 - § 25
Rozdział VII Nos, gardło, krtań § 26 - § 30
Rozdział VIII Szyja, klatka piersiowa, kręgosłup § 31 - § 34
Rozdział IX Narząd oddechowy § 35 - § 37
Rozdział X Układ krążenia § 38 - § 39
Rozdział XI Układ trawienny § 40 - § 48
Rozdział XII Narząd moczowo-płciowy § 49 - § 54
Rozdział XIII Gruczoły wydzielania wewnętrznego § 55 - § 56
Rozdział XIV Inne choroby wewnętrzne § 57 - § 62
Rozdział XV Układ nerwowy § 63 - § 66
Rozdział XVI Stan psychiczny § 67 - § 75
Rozdział XVII Kończyny § 76 - § 82
Rozdział XVIII Nowotwory § 83 - § 84
Rozdział XIX Narząd rodny § 85 - § 90

 Powrót do strony głównej Na początek strony